Obchodní podmínky eshopu Vitalero.com provozovaného společností Vitalero s.r.o.

Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.vitalero.com

Majitelem obchodu je společnost:

Vitalero s.r.o.
Na Folimance 2155/15
120 00 – Praha 2 – Vinohrady
ČESKÁ REPUBLIKA
IČ: 05196230
Zapsána v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16645

Důležité upozornění

Informace zveřejněné na webu vitalero.com jsou poskytnuty pouze pro informační účely a nejsou určeny k nahrazení rad od kvalifikovaného lékaře. Pro informace o zdravotním stavu se poraďte s lékařem.

Uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a odeslaná objednávka zákazníka (kupujícího) je uzavřením kupní smlouvy mezi ním (kupujícím) a VIP trust s.r.o (prodávajícím).

Po přijetí Vaší objednávky Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Toto potvrzení je rozesíláno automaticky a má pouze informativní charakter a nemusí automaticky znamenat přijetí Vašeho návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Pokud prodávající do 24 hodin (ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a o svátcích se tato lhůta automaticky prodlužuje o dobu jejich trvání) od přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy (objednávky) nebude tento návrh rozporovat, považuje se kupní smlouva za uzavřenou.

Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Protože je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění).

Odeslání objednávky

Předtím, než definitivně potvrdíte objednávku, důkladně si ji zkontrolujte. Za správnost vyplnění objednávky i údajů nezbytných k jejímu vyřízení ručí kupující. Pokud s podobou objednávky souhlasíte, tlačítkem Odeslat závaznou objednávku bude Vaše objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání objednávky je závazné. Na Vaši uvedenou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s potvrzením objednávky.

Storno objednávky

Storno odeslané objednávky je možné jen tehdy, pokud objednávka ještě nebyla vyřízena a expedována ke kupujícímu. Storno odeslané objednávky se provádí zasláním e-mailu na adresu info@vitalero.com nebo telefonicky na čísle +420 607 777 803. Vždy je nutné znát informace o objednávce, její číslo a vaše identifikační údaje.

Pokud není možné objednávku stornovat, lze zboží vrátit neporušené a bez známek užití či opotřebení do jednoho měsíce zpět prodávajícímu, a to bez udání důvodu. (viz vrácení zboží)

Vrácení zboží

Pokud jste se z jakéhokoliv důvodu rozhodli, že zakoupené zboží nechcete, poskytujeme Vám nad rámec zákona (v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku) možnost zboží do jednoho měsíce od převzetí vrátit bez udání důvodů. Nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu s originálem nebo alespoň kopií faktury nám pošlete zpět v uvedené lhůtě – určující je datum odeslání zboží zpět prodávajícímu. Zásilky posílejte výhradně standardním poštovním balíkem, zásilky na dobírku nebudou přijaty. Po obdržení vráceného zboží, Vám bude vrácena zpět odpovídající částka a to bankovním převodem (nejpozději do 30 dnů). Poplatky za poštovné/balné se nevrací.

Reklamace a odstoupení od smlouvy

V tomto případě nás bezodkladně po doručení vadného zboží, informujte o využití této možnosti. Zboží nám poté spolu s daňovým dokladem pošlete na výše uvedenou adresu provozovny. Reklamaci vyhodnotíme nejpozději do deseti pracovních dní po doručení zboží do naší provozovny a budeme Vás v této lhůtě současně informovat o jejím výsledku. Kromě reklamace máte právo od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží odstoupit. V takovém případě nám zboží v původním stavu, kompletní a bez známek poškození, otevření či opotřebení, zašlete zpět na výše uvedenou adresu provozovny a dejte nám o této skutečnosti vědět emailem či telefonicky. Peníze Vám zašleme na Vámi uvedený bankovní účet do deseti dnů od doručení. Při reklamaci i odstoupení od smlouvy hradíte pouze náklady na vrácení zboží do naší provozovny.

Ceny zboží

Všechny ceny uvedené na našem e-shopu jsou včetně DPH a jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Expedice, dodání a platba za dodání zboží

Prodávající dodá spolu s objednaným zbožím vždy jeden výtisk faktury-daňového dokladu, který je současně i dodacím a záručním listem.

Zboží prodávající expeduje v pracovních dnech obvykle od 1 do 5 pracovních dnů předáním dopravci. Doba doručení se řídí vnitřními předpisy přepravce. V případě, že některé položky zboží nejsou momentálně skladem, ale jsou již na cestě, může se doba expedice prodloužit o 1 – 7 pracovní dny nad rámec obvyklé expediční doby. V případě, že některé položky zboží nejsou momentálně skladem a ani na cestě, budeme Vás kontaktovat e-mailem.

Není-li ujednáno jinak, je zboží dodáváno prostřednictvím přepravní společností DPD.

Kupující obdrží zboží od přepravce v obálce či v balíku.

Platba se provádí předem na náš účet (uveden v e-mailu vyzývajícím k platbě) nebo dobírkou (přeprava dopravcem) nebo hotově (při osobním vyzvednutí).

Zboží si můžete po dohodě také vyzvednout osobně v Kolíně, na adrese U Křižovatky 106, Kolín 4.

Převzetí zásilky

Věnujte mimořádnou pozornost vnějšku balení. Tzn. povrchu kartonu balíku či obálky, ochranné pásce a veškerým, i drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohu balíku. Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení. Pokud objevíte při kontrole jakýkoli zmíněný či podobný ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či možnému poškození během přepravy, oznamte tuto skutečnost doručovateli. Trvejte na sepsání reklamačního protokolu, event. potvrzeném záznamu o stavu v jakém byl balík či obálka doručeny a o případných dalších poškozeních. Tímto jednáním zajistíte snazší řešení případné pozdější reklamace a minimalizujete vznik možných škod.

Obaly

Prodávající odpovídá za to, že obaly dodávaných produktů splňují všechny zákonné požadavky. Na obalu je uvedeno úplné složení produktu a návod k použití. Text odpovídá textu schválenému státní autoritou a nařízením EU. Na obalu je vždy vyznačeno datum minimální trvanlivosti produktu.

Ochrana osobních dat

Registrací u našeho e-shopu budete automaticky zařazeni do databáze zákazníků firmy. Podle novely zákona č. 480/2004 Sb. je možné využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se našich vlastních výrobků nebo služeb formou nabídkových e-mailů.

Každý nabídkový e-mail bude obsahovat i návod k odhlášení odběru podobných e-mailů.

Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace.

Poskytnutím údajů k registraci zákazník souhlasí s tím, aby tyto údaje ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., zpracovával a využíval pro interní a marketingové potřeby. Tyto údaje nebudou v žádné

případě poskytnuty třetím osobám.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu vitalero-cz@vitalero.com.
Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu a změny těchto podmínek.

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20.5.2019